Artikler

TRAILER FOR PÅSKESPILLET

Videoen "Lys, lys levende"

Kristiansand Frikirke og påskespill

Frikirken og påskespill

I de siste årene har Frikirken utviklet påskespillet ”Lys, lys levende" – en fortelling om åtte dager i Jerusalem.  Aktiviteten er organisert som et prosjekt og bidragsyterne er en blanding av profesjonelle og amatører både på musikk, tekster og drama. Påskespillet er framført 6 ganger siden 2009 og 100-150 mennesker i alle aldre medvirker i forestillingen. Musikalen formidler påskehistorien gjennom barns øyne der to familier opplever både glede og dramatikk i påskeuken. Innholdsmessig er det lagt mer vekt på undring enn bastante konklusjoner. Jesu disipler var jo ikke spesielt frimodige på andre påskedag...

Å bygge opp og fullføre et påskespill av denne størrelsen krever både menneskelige og økonomiske ressurser. Støtte er gitt for å kunne videreutvikle spillet i samarbeid med profesjonelle både med tanke på musikk, tekst, drama, kulisser, lyd og lys. Frikirken satser også på at dette påskespillet etter hvert skal vokse ut av kirkebygget i Tollbodgata til andre menigheter i Norge.

Kristiansand Frikirke har gjennom sine 130 år hatt et stort og variert musikkliv. Det er ikke få talenter med nasjonal og internasjonal anerkjennelse som har trødd sine barnesko i en eller annen sammenheng i menigheten. Satsing på kultur i bred forstand, spesielt på musikk, har vært en bevisst strategi i menigheten.


Dette arbeidet fører til at svært mange unge får anledning til å opptre på en arena der de kan:

               Bli utfordret, sett og hørt, men allikevel føle seg trygge

              Utvikle sine skapende talenter gjennom god opplæring

              Lære å bidra, ta ansvar og få trening som ledere

              Delta på tvers av generasjoner - både voksne, barn og unge samarbeider

              Delta i profesjonelle sammenhenger som konserter, TV-produksjoner og plateinnspillinger

CD fra Lys, lys levende

Høstens innspilling av sangene fra påskespillet er på vei fra trykkeriet. CD-en er det mulig å få kjøpt. Kjøp til slekt og venner. Alt overskudd går til menighetens barne- og ungdomsarbeid!! Det vil også være mulig å få kjøpt den ved å henvende seg til kontoret i kirka. Det har åpent Mandag kl 10-13 Tirsdag kl 10-15 Onsdag kl 10-15 Torsdag kl 10-15 Tlf. 38 12 10 30 Løp og kjøp!

Ansvarspersoner