Menigheten > Finn din tjeneste! > Meld deg til tjeneste

Meld deg til tjeneste

Her finner du en oversikt over de fleste oppgaver vi har. Hver oppgave har en kort forklaring på hva det innebærer. Nederst finner du elektronisk skjema som du kan bruke for å melde deg til tjeneste direkte.

Dersom du ønsker mer utfyllende forklaring eller har andre spørsmål kan du ringe kontoret ved /Torbjørg eller Endre, tlf 3812 1030, eller sende epost til Kristiansand@frikirken.no

 OPPGAVER I MENIGHETEN


Kirkevert - praktisk tilrettelegging av gudstjenester og møter. Rydding før og etter gudstjenesten. Ønske velkommen i døra. 2-4 personer sammen hver gang. 2- 4 ganger pr halvår.

Vaktmestergrupper, møtes 3. hver torsdag fra 0900-1130, praktisk arbeid i kirka.


Cafévert - i team, 4+ personer. Ordne før, under og etter kirkekaffe. 2-3 ganger pr halvår.
 
Lydtekniker – teknisk tilrettelegging for lyd under gudstjenester og noen møter. Styre lyden under møtene. Sette opp mikrofoner, høytalere og annet før, og rydde tilbake teknisk utstyr etterpå. Turnus ca 1 gang hver 6. uke.

Bilde og tekstvisning – Kjøre dataprogram som viser sangtekster og eventuelle film og bilder under gudstjenester og noen møter. Turnus ca 1 gang hver 6. uke.

Skattkammer - ulike tjenester i menightens søndagsskole. Myldrer - være sammen med barna i startfasen av søndagsskolen. Rydde før og etter ”myldretiden”. Underviser – undervise på fellessamling 1 gang pr måned. Gruppeleder – gruppesamling aldersbestemt etter undervisningen.

Speiderleder – være med å organisere og leder speiderarbeid. Ulike aldersgrupper, gutter og jenster. Normalt ukentlige møter i speideren. I itllegg noe planlegging mellom møtene.
 
Besøkstjeneste – besøke medlemmer som ikke selv lenger klarer å ta seg til kirken. Samtaler og felleskap med guds ord.
 
Ungdomsarbeidet – Medleder/voksen på junior, konfirmantarbeid. Team som arbeider sammen.
 
Menighetsbladet - redaksjonen i Frikirke Aktuelt har ulike oppgaver i utgivelsen av menighetens blad. Skrive artikler, sette bladet på datamaskin, praktisk arbeid med klargjøring til utsendelse.
 

 


* Navn:
* E-post:
* Mobiltelefon:
* Fødselsår:
Tjeneste:
Kirkevert
Renhold inne
Renhold ute
Cafévert
Lydtekniker
Bilde og tekstvisning
Barnearbeid
Skattkammer
Speiderleder
Besøkstjeneste
Ungdomsarbeidet
Menighetsbladet

Kommentar:
(felter merket med * er obligatoriske)

Kalender & ukeprogram
Kl 19:30. LØRDAG  22.SEP.
Vox
Kl 10:30. SØNDAG  23.SEP.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  23.SEP.
Familiegudstjeneste
Kl 16:30. TIRSDAG  25.SEP.
Knøttis
Kl 19:00. TIRSDAG  25.SEP.
StrikkeCafé

Dagens bibelord:

Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg!

Les hele

1 Mos 12,1-4