Menigheten > Ansatte og ledelse

Ansatte

Stein Arve Graarud
FriBupastor

Telefon: :
3812 1030

E-post:
steinarve.graarud@frikirken.no

Mobil 413 24 263

Hilde Grøthe
Pastor med forkynneransvar

Telefon: :
3812 1030

E-post:
hilde.grothe@frikirken.no

Mobil 479 14 292

Torbjørg Nylund Nilsen
Kontormedarbeider

Telefon: :
3812 1030

E-post:
kristiansand@frikirken.no

Mobil 411 92 634

Jon Kleveland
Sang- og musikkleder

Telefon: :
3812 1030

E-post:
jon@kleveland-musikk.no

Mobil 468 87 122

Roald Fidje
Vaktmester

Telefon: :
90096350

E-post:
roald.fidje@gmail.com

Endre Sagedal
Administrativ leder

Telefon: :
3812 1030

E-post:
endre.sagedal@frikirken.no

Mobil 940 10 309

Knut Hammersmark
Menighetsarbeider

Telefon: :
41128474

E-post:
knut.hammersmark@frikirken.no

Utfører ulike oppgaver innen drift og vedlikehold av bygning, samt noe administrativt og i diakonalt arbeid

Harald Eikeland
Pastor med diakoniansvar

Telefon: :
92427640

E-post:
harald.eikeland@frikirken.no

Eldsteråd

Knut Are Jølstad
Eldste

Telefon: :
380 97 516

E-post:
kna-joe@online.no

Mobil: 971 94 474

Are M. Røiseland
Eldste

Telefon: :
91366556

E-post:
amroiseland@gmail.com

Arild Sæbø
Eldste

Telefon: :
997 11 338

E-post:
arildsaebo@gmail.com

Administrasjonsråd

Hans Kristian Sødal
Administrasjonsråd, kontormedarbeider onsdagen

Telefon: :
995 63 232

E-post:
hans.kristian.sodal@gmail.com

Gudmund Jakobsen
Diakon og leder i administrasjonsrådet

Telefon: :
907 84 986

E-post:
gudmund50@gmail.com

Leder av Administrasjonsrådet

friBUråd

Maren Aas Hansen
Barneleder

Telefon: :
90705297

E-post:
marenaashansen@gmail.com

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. SØNDAG  19.AUG.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  19.AUG.
Gudstjeneste
Kl 10:30. TIRSDAG  21.AUG.
Bønnemøte
Kl 19:00. TIRSDAG  21.AUG.
Misjonsforeningen
Kl 10:30. ONSDAG  22.AUG.
Bønnemøte

Dagens bibelord:

Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?»

Les hele

Luk 12,41-48