Forside > Menighetsmøte 22.10

Menighetsmøte 22.10

Menighetsmøte søndag 22.10 etter gudstjenesten, ca 12.30. Her finner du innkallingen, ligger også limt inn under her

TIL:

MEDLEMMER MED STEMMERETT

I KRISTIANSAND FRIKIRKE                                                                              

 

Innkalling til menighetsmøte i Kristiansand Frikirke

 

Menighetsmøte avholdes søndag 22.10.2017 etter gudstjenesten, ca 12.30

 

Saksliste:

23/17.  Konstituering

a.         Valg av møteleder og referent.

b.         Valg av tellekorps

c.         Valg av to personer til å underskrive protokollen

 

24/17.  Godkjenning av innkalling og saksliste.                     

           

25/17.  Orientering fra FRIBU

            Barn og familier er et satsingsområde – hvordan satser vi videre?

 

26/17.  Informasjon om vårens program

           

27/17.  Protokoll til Brønnøysundregisterene

            Ajourføring og oppdatering
                       

28/17. Eventuelt

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen Eldsterådet


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 19:30. LØRDAG  21.OKT.
VOX
Kl 10:30. SØNDAG  22.OKT.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  22.OKT.
Gudstjeneste
Kl 14:29. SØNDAG  22.OKT.
Kammerkonsert
Kl 10:30. TIRSDAG  24.OKT.
Bønnemøte

Dagens bibelord:

Han dro fra sted til sted, fra Negev og helt til Betel, til det stedet der han før hadde hatt teltet sitt, mellom Betel og Ai,

Les hele

1 Mos 13,3-9