Kunst i vår kirke > Jubileumsbilde

Jubileumsbilde

Jubileumsfestkomiteen utfordret på forsommeren kunstneren Per Ove Sødal til å lage et bilde i forbindelse med kirkebyggets 50 års jubileum

Undertegnede og Per Ove Sødal satte seg ned og begynte å”forme” bildet. Vi ble raskt enige om at tre elementer/temaer skulle være fremtredende.
Vi skulle ha et goldt landskap og en mørk himmel. Dette ville ramme de to andre elementene inn på en sterk måte. Det ville også underbygge tematikken i bildet. For de fleste er det noe gjennkjenbart å innimellom vandre i mørket...
Vi skulle også ha to menneskeliknende skikkelser, en stor og en liten. De skulle dog være litt uformelige slik at alle på en måte skal kunne passe inn. Det skal kunne være bestemor/far/mor/søster/venn/nabo/flyktning/Jesus…
De skulle også leie hverandre eller være knyttet sammen. Tanken var at de skulle hjelpe hverandre frem. 
Det viktigste elementet i bilde er det kraftige lyset fra himmelen. Lyset som hjelper de vandrende fremover, og viser vei og gir trøst. Bildets tittel “Ingen er så trygg i fare” kom nærmest av seg selv.
Vi synes bildet passer fint som jubileumsbilde for kirka, først og fremst på grunn av sitt budskap, men også fordi Frikirken i Kristiansand i kraft av lyset fra himmelen har lyst som et fyr i denne byen, noe den også forhåpentligvis skal gjøre i fremtiden.
Så kan man mene hva man vil om bilde, det du skal vite, er at det ligger en tanke bak alle elementene i bildet.
Bildet er trykket på et av de mest anerkjente grafiske verkstedene i Norge, Anders Fredriksen Grafikk i Oslo. Stenen bilde er trykket på er destruert, så antallet bilder er begrenset.
Bilde er laget i to størrelser. Det store bilde koster 4000 og det lille 1000. Overskudd av salget går til renoveringen av kirkebygget. Bildene selges naturlig nok uten ramme, men vi har fått en «rammeavtale» med galleri Haavik her i Kristiansand som gir oss 30% rabatt på innramming av disse bildene. 
 
Det finnes fortsatt noen bilder for salg, ta kontakt med kontoret(38121030, Kristiansand@frikirken.no ) eller undertegnede dersom du vil kjøpe.
 
Kristian Sødal (97094079, kristiansodal@hotmail.com)

 

 


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. ONSDAG  24.APR.
Bønnemøte
Kl 12:00. ONSDAG  24.APR.
Bronselaget
Kl 19:30. TORSDAG  25.APR.
Stille kveld
Kl 10:30. SØNDAG  28.APR.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  28.APR.
Gudstjeneste

Dagens bibelord:

Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»

Les hele

Luk 24,36-45