Forside > Jubileumsprogram

Jubileumsprogram

Nå i 2016 er det 50 år siden Kristiansand Frikirke fikk nytt bygg. Dette jubileet vil bli markert gjennom hele året med ulike arrangement.

Her finner du en oversikt over programmet så langt.

Jubileumskalender


21. februar    Country-gudstjeneste.
Gudstjeneste med sanger i country-tradisjon
Med: Alf Petter Hammersmark, Gunhild Langemyr, Menighetskoret m.fl.

13. mars        Lys, lys levende
Påskespill med barn og voksne.

17. april         Engeset-kveld

Bronselaget og Harald Sødal inviterer til sangkveld med utgangspunkt i Sigvart Engesets sanger.

22. april         24Twelve
Konsert i kirken med det engelske bandet 24Twelve.

24. april         50 år med sang og musikk
Konsert med Frikirkens ”egne” krefter. Kor og solister.


1. mai             50-årsjubileum for konfirmanter

Vi starter opp en ny tradisjon og markerer frikirkens første konfirmantkull i nytt kirkebygg. Taler denne dagen er jubilant: Per Emanuelsen.

5. juni             Pilegrimsmesse

Frikirkens kammerkor urfremfører 50-årsjubileets bestillingsverk: 
”Alle dine veier” av Anne Kristin Aasmundtveit og Jon Kleveland.
Verket er en gudstjeneste – ikke en konsert. Den er et samspill mellom menighet, kor og liturger.

12. juni           Søndagskoletur á la 1966
Menigheten drar på søndagskoletur til Dvergsnestangen. Det legges opp til å lage turen slik den ville bli arrangert på 60-tallet, da kirken var ny. Vi synger de gamle søndagsskolesangene, flanellograf etc. Dette er dagen for å finne frem ”retro” tøy og effekter, og kanskje den gamle folkevogna?? Bli gjerne med å lage en god 60-tallsopplevelse.

28. juni           Pilegrimstur
Det går en gammel pilegrimsled fra Hovden til Røldal. Turen går over fem dager. Det blir mulighet for å være med bare den siste dagen. Pilegrimsturen avsluttes med pilegrimsturen i vakre Røldal stavkirke lørdag kl. 23.00. Her blir Frikirkens kammerkor med og deltar med jubileumsårets pilegrimsmesse. Det blir påmelding for turen. Informasjon kommer senere.

25. sept.         … og musikken var ved Sigvald Tveit.
Kristiansand Frikirke har fostret mange musikere. En av menighetens store sønner er komponisten Sigvald Tveit. Han har laget flere tusen sanger og salmer. Noen av hans beste sanger danner grunnlaget for gudstjenesten denne søndagen. Gudstjenesten ledes av tidligere pastor Jan Gossner.

21. okt.           Lovsangsfest

Hillsong Australia har revolusjonert musikkuttrykket i kristne kirker i hele verden. Den ledende menigheten i Europa innen denne genren finner vi I London. 21. Oktober besøker Hillsong London Kristiansand Frikirke. Vi lover lovsangsfest! 

23. okt.           Jubileumsgudstjeneste med påfølgende jubileumsfest
Denne søndagen markerer vi selve jubileet. Det blir festgudstjeneste, festprogram og selvfølgelig bløtekake!

6. nov.            Kirkekonsert med Janne Shaffer
En av vår tids store gitarister Janne Schaffer besøker Kristiansand Frikirke denne søndagskvelden. Han er nok mest kjent for å være gitaristen til Abba, men har også spilt med navn som: Bob Marley og Tony Williams, Porcaro-brødrene og det som finnes kjente jazzmusikere i verden. Schaffer kommer til Kristiansand Frikirke sammen med keyboardisten Peter Ljung, som er en av Sveriges mest brukte studiomusikere.


16. nov           Misjonsuke

I løpet av en uke markerer vi på mangfoldige måter menighetens misjonsengasjement. Vi forsøker å samle alle misjonærer som har vært utsendt fra menigheten. Misjonsuken inneholder selvfølgelig også misjonsmesse som går av stabelen 19. November.
 
 


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. SØNDAG  27.MAI.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  27.MAI.
Gudstjeneste
Kl 10:30. TIRSDAG  29.MAI.
Bønnemøte
Kl 08:45. ONSDAG  30.MAI.
Seniortur til Grimstad-området
Kl 16:30. FREDAG  1.JUN.
Superlight

Dagens bibelord:

En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg.

Les hele

Apg 1,4-8