Virksomhet > Tro på hjemmebane

Tro på hjemmebane

”Det hersker ingen tvil om at foreldre er apostler, biskoper og prester for sine barn, for det er foreldrene som gjør dem kjent med evangeliet.” (Martin Luther)

Ordene er Martin Luthers. Han levde ut sin overbevisning i sitt eget familieliv. Han mente at hjemmet var grunnleggende for å gi troen videre til neste generasjon...

 

 

”Det hersker ingen tvil om at foreldre er apostler, biskoper og prester for sine barn, for det er foreldrene som gjør dem kjent med evangeliet.”

Ordene er Martin Luthers. Han levde ut sin overbevisning i sitt eget familieliv. Han mente at hjemmet var grunnleggende for å gi troen videre til neste generasjon. Luthers lille katekisme ble faktisk laget for bruk i hjemmet. Han oppfordret også foreldrene til å ta i bruk bilder og plakater i sin forkynnelse for barna. Hjemmet ble utrustet til å være gode trosformidlere.

Helt fra Urkirken har hjemmet vært en vital del av trosformidling. Menighetene hadde sine samlinger i hjemmene. Helt fram til 1800-tallet ble familien kalt ”Den lille kirken”. Barna hørte ikke bare bibelhistorier. De så hvordan troen ble levd ut. Det er forskjell på en tro og å tro. Troen blir grepet mer enn lært. Der Jesus er tilstede i tro er hjemmet også kirke.

Fra Biskop til sjåfør.
Vi har vært av den oppfatning at én time søndag formiddag er nok. Trosformidling er forbeholdt de profesjonelle. Det er jo de som er ekspertene. Tenk hva som kan skje hvis noen uten teologisk utdannelse og pedagogikk skulle ha sagt noe om Gud. Nei, det skulle ha tatt seg ut... Når vi hører ordet kirke tenker vi helst på en bygning helst med en prest tilstede. Hva har skjedd? Hva har skjedd med foreldrene? På 200 år har de blitt redusert fra å være biskop til drosjesjåfører. Deres hovedoppgave er nå å bringe barna sine til ”ekspertene” i kirken, for det er jo de som kan dette.

Det er lett å skylde på foreldrene når de ikke gjør mer for å utvikle sine barns trosliv. Men sannheten er at de ofte er totalt uforberedt på å gå inn i denne rollen. Menigheten har ikke utrustet dem til dette. Trosformidlingen har blitt profesjonalisert. 

Stopp opp ett minutt og tenk over hvilken person
som har hatt størst betydning for at du er kristen i dag.

Hvis du tenker på en prest, pastor eller ungdomsleder, tilhører du en liten gruppe. 9 av 10 tenker på mor og far, besteforeldre eller en tante. Unge mennesker som har sett troen praktisert i familien, vil høyst sannsynlig praktisere den med sin ektefelle og med sine barn også.

12% av kristne tenåringer har jevnlige samtaler om tro med sin mor.
Kun 5% har snakket med sin far om dette.

 
Hva kan vi gjøre?
 1. Omsorgfulle samtaler.
Snakk sammen om det evige. Om Gud. Om tro. Om tvil. Her finnes det ingen eksperter. Kun medvandrere.
 
2. Andakter.
En gang i uken kan man lese sammen i bibelen eller fra en andaktsbok.

Les i bibel med bibelbloggen. Ett-vers-versjonen.
Lovsang/Kristen musikk.
Skriv noen flotte løftesord fra Bibelen og heng det på veggen.
 
3. Ritualer og tradisjoner.
En bordbønn eller en sang før maten.
Aftenbønn. Fader Vår med velsignelsen.
Hinduer har husaltere. Hvordan kan man se at man kommer inn i et kristent hjem?
Kristen kunst på veggen.
Bønneperler
Gå til Gudstjeneste
 
4. Tjeneste
Å hjelpe noen som trenger en hånd, er en preken for et barn. Det går også an å ha et fadderbarn som vi kan sende penger.
 
5. Eksempel og forbilde
La Bibelen ligge synlig framme. Les i den mens barna er våkne.
 

De 5 prinsippene
1. Tro formes av Den Hellige Ånds kraft gjennom tillitsfulle, personlige forhold, ofte i vårt eget hjem. 

2. Kirken er et levende samarbeid mellom menighet og hjem.

3. Der Kristus er tilstede, er hjemmet også kirke.

4. Troen blir grepet mer enn lært.

5. Hvis vi ønsker kristne barn og unge, trenger vi kristne foreldre og andre voksne

 
De 5 nøklene

Omsorgsfulle samtale

Andakter

Tjeneste

Ritualer og tradisjoner.

Eksempel og forbilde

 
3 kjennetegn på troende voksne

Å være troverdig

Å være tilgjengelig

Å vise tillit

 
 

Kirken er et levende samarbeid mellom familie og menighet. Det er menigheten som skal hjelpe familien. Ikke omvendt. Er du en far eller mor, er du apostel, biskop og prest, for det er du som gjør dem kjent med evangeliet.

 
 
 
 

 


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 11:00. SØNDAG  5.APR.
Palmesøndag (nettgudstjeneste)
Kl 18:00. TORSDAG  9.APR.
Skjærtorsdag (nettgudstjeneste)
Kl 11:00. FREDAG  10.APR.
Langfredag (nettgudstjeneste)
Kl 11:00. SØNDAG  12.APR.
1. Påskedag (nettgudstjeneste)
Kl 18:30. TIRSDAG  14.APR.
StrikkeCafé AVLYST

Dagens bibelord:

Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem.

Les hele

Joh 12,12-24