Forside > "Det må ikke være dårlig for å bli bedre"

"Det må ikke være dårlig for å bli bedre"

Hvordan kan vi arbeide for å sette menigheten bedre i stand til å være det den er kalt til å være?

Ny NAMU(NAturlig MenighetsUtvikling)undersøkelse.

Over lengre tid har vi som menighet hatt stort fokus på å søke Gud, og hans vilje for oss. Vi skal fortsette å søke Gud, men vi ønsker å gjøre det på en annen måte. Eldsterådet har derfor vedtatt å gå inn i “Naturlig menighetsutvikling”. I mange år har dette konseptet vært et viktig verktøy for å hjelpe menigheter til å avdekke sine vekstområder. Dersom du har vært på menighetsmøter i høst, kan det hende at du allerede har fått med deg at vi skal i gang med dette nå. Eldsterådet har delegert ansvaret til en arbeidsgruppe bestående av Tone Iren Lyseng (leder), Endre Sagedal og Toini Berg. Vi arbeider blant annet med den praktiske tilretteleggingen rundt dette.

Naturlig Menighetsutvikling Naturlig Menighetsutvikling (forkortet NaMu) er basert på bibelske, naturlige og vitenskapelige prinsipper. En menighet er en levende organisme, og det er naturlig at alt levende vokser. Men forholdene må ligge til rette for det, og hindringer må fjernes. Det er Skaperen som får veksten til å skje, men samtidig benytter han oss medarbeidere som “menighetsgartnere”.

Menighetsundersøkelse I løpet av februar skal vi gjennomføre en undersøkelse blant noen av våre aktive medlemmer. Rundt 30 personer kommer til å få en epost med invitasjon til å delta i undersøkelsen. Disse personene må oppfylle tre kriterier: de er jevnlig på gudstjeneste, de har en tjeneste i menigheten og de deltar i en form for små fellesskap. Respondentene vil få et spørreskjema med 85 utsagn om menigheten som man skal ta stilling til. Basert på svarene vil vi få en menighetsprofil - en diagnose. Menighetsprofilen forteller oss hvor sunne vi er som menighet, og hvor vi har vårt vekstpotensiale. Dersom du får invitasjon til å delta i undersøkelsen men ønsker å vite litt mer om Naturlig Menighetsutvikling, så ta kontakt med kontoret. Der er det tilgjengelig et informasjonshefte, “ABC i Naturlig Menighetsutvikling”, som man kan lese før man svarer på undersøkelsen. Lengselen I dette heftet siteres Antoine de Saint-Exupéry: “Hvis du skal bygge et skip, så skal du ikke kalle folk sammen for å samle tømmer, finne fram verktøy, fordele og lede arbeidsoppgaver. Lær heller menneskene å lengte etter det vide, endeløse havet.” Som menighet er vi kalt til å være et fellesskap av troende. Vi bekjenner troen på en hellig, allmenn kirke. La oss hjelpe hverandre til å bygge en sunn og hellig kirke!


Tilbake

Dagens bibelord:

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Les hele

Joh 3,16-21