Forside > Innkalling til menighetsmøte 20.01 etter gudstjenesten

Innkalling til menighetsmøte 20.01 etter gudstjenesten

TIL: MEDLEMMER MED STEMMERETT

I KRISTIANSAND FRIKIRKE                                              

 Innkalling til menighetsmøte i Kristiansand Frikirke

 Menighetsmøte avholdes søndag 20.01 ca 12.30- ca. 13.00 (etter gudstjenesten)

 

Saksliste: (ligger her på nettet) Og utlagt på papir i kirka

1/19.  Konstituering

a.        Valg av møteleder og referent.

b.        Valg av tellekorps

c.        Valg av to personer til å underskrive protokollen

 

2/19  Godkjenning av innkalling og saksliste

 

3/19. Kall av eldste

         Forslag til vedtak:

         Menigheten kaller Tone Iren Lyseng til tjeneste som eldste.     

4/19  Informasjon om personalsituasjonen
          

        

5/19  Eventuelt

         
 

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen Eldsterådet

 


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. SØNDAG  20.JAN.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  20.JAN.
Gudstjeneste
Kl 10:30. TIRSDAG  29.JAN.
Vandretur med kjerka
Kl 17:00. FREDAG  1.FEB.
Superlight
Kl 10:30. SØNDAG  3.FEB.
Bønnemøte

Dagens bibelord:

Jødene murret mot ham fordi han sa: «Jeg er brødet som er kommet ned fra himmelen.»

Les hele

Joh 6,41-47