Forside > Menighetsmøte kl 1230 etter gudstjenesten

Menighetsmøte kl 1230 etter gudstjenesten

Innkalling til menighetsmøte søndag 27.05 kl 12.30 (Etter gudstjenesten)

Innkallingen finner du her, eller limt inn på neste side. Ligger også på papir i kirke-vestibylen.

 

TIL:

MEDLEMMER MED STEMMERETT

I KRISTIANSAND FRIKIRKE                                                                        

 

Innkalling til menighetsmøte i Kristiansand Frikirke

 

Menighetsmøte avholdes søndag 27.05 ca 12.30- ca. 13.00 (etter gudstjenesten)

 

Saksliste:

10/18.  Konstituering

a.         Valg av møteleder og referent.

b.         Valg av tellekorps

c.         Valg av to personer til å underskrive protokollen

 

11/18   Godkjenning av innkalling og saksliste

 

12/18.  Ny menighetspedagog

            Orientering om utlysning – vi har ikke noen kandidat
            Hvordan gå videre i forhold til barne – og familiearbeidet?

13/18   Personer til Administrasjonsrådet
            Gudmund Jakobsen trer ut av AR til sommeren
            Roald Fidje er villig til å gå inn i AR

            AR etterlyser en økonom til å bli med

            AR består nå av: Hans Kristian Sødal (inntil videre) Endre Sagedal.

Forslag til vedtak: Menigheten takker Gudmund Jakobsen for tjenesten i flere år. Roald Fidje velges til nytt medlem. Inntil videre gis AR fullmakt til å rekruttere nye medlemmer. Menigheten orienteres fortløpende.

           

14/18   Eventuelt

             

 

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen Eldsterådet

 


Tilbake

Kalender & ukeprogram
Kl 10:30. SØNDAG  27.MAI.
Bønnemøte
Kl 11:00. SØNDAG  27.MAI.
Gudstjeneste
Kl 10:30. TIRSDAG  29.MAI.
Bønnemøte
Kl 08:45. ONSDAG  30.MAI.
Seniortur til Grimstad-området
Kl 16:30. FREDAG  1.JUN.
Superlight

Dagens bibelord:

En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg.

Les hele

Apg 1,4-8