Program > Julesanggudstjeneste

Julesanggudstjeneste

Sted:
Tid: 11:00, søndag  8. desember 2019

Hilde Grøthe
Menighetens kor
Opplegg for barna