Program > Høytidsgudstjeneste

Høytidsgudstjeneste

Sted:
Tid: 11:00, søndag  20. mai 2018

Nattverd
Hilde Grøthe, tale
Kortreist Økumenisk Bluegrassband
Skattkammer og Hits