Program > Seniorforum

Seniorforum

Sted:
Tid: 12:00, onsdag  16. mai 2018

Arne Tord Sveinall
"Når det sunne blir usunt. 
Religiøsitet til glede og besvær."